Zmiana regulaminu świadczenia usługi dostępu do Internetu

  • Następny artykuł
  • Poprzedni artykuł

Zmiana regulaminu świadczenia usługi dostępu do Internetu

Wkrótce zmieni się Prawo Telekomunikacyjne, dlatego dostosowujemy nasz Regulamin do nadchodzących zmian w dniu 21.12.2020.

Czego będą dotyczyły zmiany?

Abonentom, których umowy przeszły na czas nieokreślony po okresie promocyjnym i złożą wypowiedzenie, okres wypowiedzenia będzie liczył się od daty wpływu wypowiedzenia, okres wypowiedzenia w takim przypadku będzie wynosił miesiąc.

Dodatkowo wprowadza się zmianę umożliwiającą Abonentowi w przypadku zmiany operatora usługi dostępu do Internetu zachowanie ciągłości usługi o ile zmiana dostawcy usługi następuje na podstawie art. 72a ustawy o prawie telekomunikacyjnym i istnieją ku temu możliwości.

  • Następny artykuł
  • Poprzedni artykuł

×
Komfort HD

×