Pomiar prędkości

Poniższa strona daje możliwość sprawdzenia prędkości i jakości dostarczanego przez nas Internetu.

Wyniki przeprowadzonych w ten sposób testów nie zawsze w 100% odzwierciedlają rzeczywistą przepustowość łącza. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie przeprowadzania testu w komputerze często poza naszą wiedzą działają inne aplikacje wykorzystując w tym samym momencie połączenie z Internetem (aktualizacje systemu, aktualizacje oprogramowania, programy P2P, wirusy…). Jeżeli jednak wyniki te w znaczący sposób odbiegają od posiadanej przez Państwa taryfy, należy zwrócić się do naszego Biura Obsługi Abonenta z prośbą o przetestowanie parametrów łącza.

Sprawdź prędkość aplikacją SpeedTest:

Sprawdź prędkość podczas pobierania pliku:

Poniższy test zalecany jest dla starszych komputerów lub urządzeń o słabszej wydajności.
Uwaga: większość przeglądarek internetowych podaje prędkość pobierania plików w kilobajtach (kB). Aby uzyskać prędkość w kilobitach (kb) należy wynik pomnożyć przez 8 (1 kB = 1024 B = 8192 b = 8 kb)

Potrzebujesz pomocy?
tel. 52 52 22 100

shadow

×
Komfort HD

×